Houdbaarheid van Wakker Dier loopt ten einde


De geloofwaardigheid van Wakker Dier loopt ten einde. 'Nog een jaar, hooguit anderhalf', zo stelt foodtrend specialist Jan-Willem Grievink (FSIN), 'dan zijn de onwetende burgers echt wel klaar met de indoctrinatie en willen ze het eerlijke verhaal weten van de echte producent.'


Volgens Grievink heeft de varkenssector afgelopen jaren naar buiten toe veel te slap opgetreden. 'Het enige wat mensen gemiddeld genomen over de Nederlandse varkenshouderij te horen en te zien hebben gekregen, kwam uit de koker van Wakker Dier.'

De trendwatcher wijst erop dat mensen als Aalt Dijkhuizen in het debat nu het voortouw (moeten) nemen. Deze oud-topman van de Wageningen Universiteit stelt de productiviteit van de Nederlandse landbouw als het goede voorbeeld voor de rest van de wereld. 

Grievink onderschrijft de analyse van Dijkhuizen. De vraag naar voedsel in de wereld stijgt alleen maar door, terwijl de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond dat niet doet. Dat kun je alleen oplossen door de productiviteit (en kwaliteit) op het hoge Nederlandse niveau te brengen:  'Nederland heeft dus een belangrijke een rol in het mondiale voedselvraagstuk.'

 

Bron: Pig Business