Minder vlees eten heeft amper impact op het klimaat


De impact van de consumptie van vlees op het klimaat is vele malen lager dan in eerste instantie werd aangenomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) had eerder berekend dat wanneer de vleesconsumptie gehalveerd zou worden dit een milieuwinst van 25 tot 40% zou hebben. Maar daar komen zij nu op terug, dit blijkt namelijk maar 2 tot 4% te bedragen.


Impact vleesconsumptie op klimaat is fors kleiner


Onder druk van stichting Agrifacts (STAF) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) toegegeven dat de milieuwinst fors lager is dan in eerste instantie werd aangegeven. Aan cijfers van het PBL wordt door politiek en samenleving veel waarde gehecht. Het PBL is daarnaast door de overheid aangewezen als rekenmeester voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Het is daarom belangrijk dat de cijfers kloppen. In het klimaatakkoord wordt dus uitgegaan van een halvering van de vleesconsumptie met de gedachten dat dit tot 25 tot 40% miIieuwinst zou leiden. Maar naar nu blijkt is de impact dus vele malen lager.


Overigens adviseert PBL binnen het huidige klimaatakkoord geen halvering van de vleesconsumptie, omdat dit nauwelijks realistisch is, maar afname van 15%. Omgerekend betekent dit dus dat een afname van 15% van de vleesconsumptie een klimaateffect heeft van hooguit 0,5 tot 1% minder aan broeikas gassen.