Het vertrouwen van de consument in voedingsmiddelen neemt toe


De consumenten heeft meer vertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen. Een uitgebreide meting (door GfK voor de NVWA) laat voor 2018 een stijging zien ten opzichte van een eerdere peiling over de jaren 2013-2015.


Sterke verbetering consumentenvertrouwen

Op algemene aspecten van het vertrouwen tov voedingsmiddelen ligt de verbetering rond de 7 tot 8 procent:

 

- Het gevoel van 'veiligheid' van voedingsmiddelen is met zo'n 7% toegenomen; 68% van de consumenten vindt dat voedingsmiddelen over het algemeen veilig zijn (ten opzichte van 61% in 2015).
- Ook het percentage consumenten dat van meining is dat er over het algemeen weinig risico's verbonden zijn aan voeding is met 7% toegenomen. In 2015 was 46% van de consumenten deze mening toegedaan, in 2018 is deze groep toegenomen tot 53%.
- En 63% van de consumenten in 2018 stelt tevreden te zijn over de veiligheid van voedingsmiddelen. Een groei van 8% ten opzichte van 2015.

 

Media heeft weinig impact op het consumentenvertrouwen

De afgelopen jaren zijn er door diverse media, tv-programma’s en dierenwelzijnsorganisaties, telkens weer incidenten in de voedingsmiddelenindustrie onder de aandacht gebracht. Het onderzoek laat echter zien dat de impact daarvan op het vertrouwen van consumenten erg meevalt. Dat zou kunnen komen omdat onder het publiek een zekere ‘gewenning’ is ontstaan. Of dat de opvatting heerst dat incidenten er ‘nou eenmaal bij horen’ en daardoor het vertrouwen in elk geval niet erg aantasten. Sterker nog, de groep consumenten die aangeeft zich druk te maken over de voedselveiligheid als gevolg van berichtgeving in diverse media is nagenoeg stabiel of neemt iets af. 

 

Het hele rapport leest u hier.